Världsledande GPR–teknologi från Malå

Världsledande GPR–teknologi från Malå

Bernth Johansson, verksamhetschef vid Impulse Radar i samspråk med montören Ann Erixon

Foto och intervju: Leif Henningsson 

Låt dig inspireras av företagare från Möjligheternas Region!
Bland yrkesfolk inom geologi i världen är Malå ett känt begrepp. Ett område fyllt av mineraler, gruvor och en stor geologisk kunskap. I tätorten finns SGUs gigantiska borrkärnearkiv dit geologer och gruvföretag från jordens alla hörn flockas för att studera borrkärnorna som förvaras där.

Läs mer

Har du en ny idé?

I alla åtta inlandskommuner i Västerbotten vill vi hjälpa personer som har en ny idé, en ny produkt eller tjänst, en innovation om man vill kalla det så. Vi har en särskild resurs som hjälper till som heter Annelie Karlsson och som förutom hjälper företag även håller kontakt med olika stöd som finns vid kusten. Har du funderat på vad du ska göra med din idé, tveka inte att kontakta Annelie så hjälper hon dig på vägen!

innovationsannons

Hur bygger man egentligen det optimala datacentret?

Vi vet inte, men vi hoppas att ni gör det!

Möjligheternas region anordnar tillsammans med FUI-projektet, RISE och Digilyft 2.0 en workshop i Lycksele den 25 oktober. Målet med workshopen är att tillsammans ta fram möjliga innovationer kring byggandet av datacenter och företag som vill arbeta för att förverkliga innovationerna med stöd av oss.
inbjudan-innovationsworkshop

Det finns många infallsvinklar på ”Att bygga det optimala datacentret” så som: Hur bygger man ett datacenter med 100% tillgänglighet till lägsta möjliga kostnad? Vilken storlek är optimalt att början med? I vilka steg expanderar man sen lämpligtvis? Bör man bygga i trä eller något annat material?

Det betyder att du inte behöver vara en expert på just datacenter för att kunna bidra till workshopen. Du kanske är duktig på byggfrågor, energifrågor eller någon annan fråga som kan kopplas till byggandet av datacenter.

Så om du redan har en idé om eller bara är nyfiken på hur man bygger det optimala  datacentret och skulle vilja utveckla idéer och innovationer tillsammans med andra i regionen så är det här ett tillfälle för dig. Passa på att anmäla dig här!

Har du en innovation som du vill lyfta internationellt?

Den 22 mars arrangerar EUSME Supportkontoret en halvdags kostnadsfri workshop i Skellefteå för dig som känner till bidraget ”SME Instrument” och bestämt dig för att ansöka. Du har redan en idé om vilket ämnesområde (topic) ansökan ska vara inom.  

Vad handlar det om?
SME Instrument är ett bidrag som täcker upp till 70 procent av kostnaderna i samband med en internationell satsning.

Vilka företag är välkomna?
Bidraget riktar sig till små eller medelstora företag som vill ta sina innovationer till en internationell marknad. Ni som redan har bestämt er för att skicka in en ansökan i år (senast den 3 maj eller 6 september 2017) och vet vilket ämnesområde ni ska satsa på – är varmt välkomna till workshopen

http://eusme.se/event/

Från idé till succe

Satsningen Möjligheternas Region stöttar innovatörer, idéutvecklare och företagare som har en idé de vill utveckla. Exempel på detta fick vi en härlig kväll i Åsele då vi hade samlat intresserade till en inspirationskväll på temat innovationer.

Exempel från kvällen

Innovatören och företagaren Marika Niklasson från Lappland Mejeri, som har utvecklat georgisk ost på svensk mjölk med många utmaningar under utvecklingsprocessen innan den blev en färdig produkt. Idag finns produkten på ett flertal ICA-butiker och gårdsbutiker runt om i Västerbotten.

Coompanion som jobbar med sociala innovationer visade exempel på som möter behovet av samhälleliga utmaningar. Exempel som visades var delbar.nu som samlar de som hellre delar med sig och vill låna av varandra än köper allt eget, alltifrån gräsklippare, skruvdragare, symaskiner, saker du inte använder varje dag. Ett annat exempel var appen Be My Eyes där synskadade kan få hjälp av volontärer att läsa information när deras egna ögon inte klarar av det.

Länsstyrelsen berättade om olika stöd till innovationer som man kan söka hos dem. Det finns dels en innovationscheck (max 50 000 kr)som första stöd idéutvecklingsprocessen och sedan även ett innovationsbidrag (max 1,2 miljoner kr) för framtagande av ny produkt eller tjänst.

Innvovationsforskaren Gert Öhman som har specialiserat sig på idéutveckling och både utvecklar egna produkter och stöttar andra i processen. Gert har ett stort antal patent på sin meritlista, däribland en enkel avståndsmätare, en bår för säker och effektiv räddning och en livrem för undervattensjägare kallad Blixtspännet.

Gert tillsammans med Karl W Sandberg kommer att hålla i en workshop-serie här i inlandet med 4 träffar under oktober till december. Se mer info nedan och varmt välkommen att anmäla dig:

Bild inn

Innovation i företag

Vad behövs för att människor ska vara innovativa? Kreativitet skulle jag och många andra svara. Men hur blir man kreativ? Många har nog en uppfattning om att vissa människor bara föds kreativa och är man inte en av dem så går det inte att göra någonting åt det. Men så är inte fallet, vi har bara olika förutsättningar och behöver olika metoder.

Att sitta och vänta på att man ska känna sig kreativ och bli inspirerad till att göra något är inte rätt väg att gå. Det behövs en hyfsat inrutat rutin för kreativt arbete, det minskar risken för att man ger upp och gör att arbetet kan fortsätta under en längre tid. Inte ens personer som arbetar med kreativa yrken, som författare och konstnärer, sitter och väntar på att inspirationen ska komma till dem. De har arbetstider och scheman, annars skulle de inte få någonting gjort. Kreativitet uppkommer när man arbetar med någonting, inte när man sitter och väntar!

INsperation is for amateurs . The rest of us jjust show up and get to work. Citat av Chuck Close

Inspiration is for amateurs . The rest of us just show up and get to work. Citat av Chuck Close

En undersökning om innovation som är gjord hos olika nivåer av chefer visar att det mest relevanta påståendet när det gäller varför man inte innoverar är: ”Vi kan inte”.  Vilket stämmer in på väldigt många människors känsla kring innovation.

En viktig del i företag när det kommer till innovation är organisationsformen. En hierarkisk organisationsform är inte bra för innovation. Det effektivaste för innovation är att medarbetaren är i centrum, så alla känner sig delaktiga.

Är man chef eller ledare för en grupp människor så ska man bemöta dem olika utifrån deras förutsättningar. Ser man det enkelt så finns det två olika sorters medarbetare: Adaptors och Innovators. De måste bemötas olika för att få fram det innovativa i dem.

  • Adaptors kännetecknas av att de tar ansvar inom givna ramar, är pålitliga och effektiva. De förvaltar och utmanar sällan. De man ska göra som chef eller ledare är att be om idéer, uppmuntra och förvänta sig saker av dem. Förväntas något av en så blir man bättre på det och lever upp till förväntningarna.
  • Innovators tar egna initiativ, spränger ramar, driver idéer och är proaktiva. Det som chefen eller ledaren ska göra då är att kliva åt sidan, här krävs det tillit. Men ge dem riktning och styr med motiv så att inte idéerna spårar ur helt.

På tal om motiv så har det visat sig att pengar är ett av de sämsta motiven för kreativt arbete. Andra saker som den bästa parkeringsplatsen, en middag och andra roligare motivationsformer fungerar mycket bättre. Den bästa motivationen är att visa upp den bra idén för andra medarbetare, alltså att ge bekräftelse.

Vad är innovation?

Ordet innovation används väldigt ofta nuförtiden. Men vad är egentligen en innovation?

En innovation behöver inte vara en helt ny uppfinning, eller ens en sak man kan ta på. En innovation kan vara en produktutveckling, en tjänst, en ny process, en organisation eller en ny struktur för att ta några exempel. Innovationer kan vara stora och små och allt däremellan. Det kan vara helt nya saker som en smarthphone eller välfärdssystemet. Men det kan också vara en mindre förändring på en redan existerande vara, tjänst eller process.

Det som definierar en innovation är att den är originell, att den skapar ett värde och att den är genomförbar. Det viktigaste tycker jag själv är att den skapar värde. Att innovationen löser ett problem. För en ny tjänst/produkt/process/osv. som inte löser något problem eller fyller något behov är inte nyttig för någon, den skapar inget värde.

källa: https://pixabay.com

Men vad är det då som behövs för att skapa en innovation? Jag tycker att Tina Seelig från Stanford University bryter ner och sammanfattar innovation och entreprenörskap på ett väldigt bra sätt. Här är en sammanfattning: Innovation är att använda kreativitet för att hitta en unika lösningar. Kreativitet i sin tur är att använda fantasin för att ta itu med en utmaning. Fantasi är att kunna föreställa sig saker som inte existerar. Entreprenörskap är att använda innovation för att förverkliga nya idéer.

Det låter ganska enkelt! I varje fas är det viktigt att tänka på vissa saker. I fantasifasen är det viktigt att ha så mycket kunskap och förståelse för problemet/utmaningen som möjligt men också engagemang. Du vet oftast ingenting om saker som du inte är engagerad i. Så innan du försöker föreställa dig en lösning, så se till att förstå problemet!

I kreativitetsfasen är det viktigt att experimentera. Ha modet att testa nya idéer, alla idéer har något gott i sig. De mest galna och dåliga idéer kan leda till att man kommer på en helt oväntad lösning.

När du kommer till den innovativa fasen så kan det hjälpa att försöka omformulera frågan så att så många svar som möjligt är möjliga. Fokusera på och brinn för utmaningen/problemet inte en enskild lösning. Att fokusera på en enskild lösning kan göra att du stänger din hjärna för andra lösningar som du skulle kunna hitta.

Sen kommer vi till entreprenörskap, att få liv i idéerna. Här är det viktigt att du tror på idén så att du kan inspirera andra och ha tålamod att förklara. För att komma vidare med idén måste du inspirera till exempel ditt team, köpare och alla andra involverade.

Att komma med någonting helt nytt är svårt, nästan omöjligt. De flesta innovationer (eller egentligen alla) är kombinationer av saker som vi redan känner till. Det ända som behövs är fantasin och kunskapen att hitta de rätta kombinationerna.

Vill du veta mer om innovation och bli inspirerad så rekommenderar jag varmt vårt evenemang: Inspirationskväll med tema innovation, i Åsele som ni hittar längst upp under Möjligheternas regions event!