Bogge arbetar som affärscoach och projektledare på Vilhelmina kommun. Bogge har bland annat en bakgrund som journalist och företagare. Han driver tillsammans med sin fru fyra företag inom handel- och tjänstesektorn. Närmast kommer han från jobbet som projektledare för branschorganisationen Svensk Bensinhandel. 

Från tidig ungdom har samhällsfrågor och utvecklingsfrågor varit ett stort intresse. Särskilt stort engagemang har legat vid att via olika föreningar och genom företagande arbeta för utvecklingsfrågor i glesbygden. Sedan 2016 sitter han som styrelseledamot i EMAB, som är en samarbetsorganisation för drygt 300 fria drivmedelshandlare i Sverige, bland annat varumärkena GULF och Frendo. 

På fritiden reser han helst och utforskar olika delar av världen. Ett stort intresse är även musik och främst hårdrock, och då handlar det om besöka olika festivaler runt om i Sverige. 

Jag hoppas att jag genom mitt jobb kan underlätta för de som vill starta eget företag och ge de som går med en massa idéer en möjlighet att förverkliga dom. Jag hoppas även kunna bidra till att belysa den problematik som finns med att skapa lönsamhet för sina företag när man bedriver serviceverksamhet i gles- och landsbygd. Service ska vara lönsamt! 

Fokusområde:  Kompetensförsörjning

Kontaktuppgifter

Tel 0940 – 140 62bogge.bolstad@vilhelmina.se