Affärsutveckling med hållbart perspektiv

Du har säkert läst mycket om hållbarhetsarbete och CSR* i företag på senaste tiden? Om ditt företag får jobb via anbud kanske anbuden redan nu börjat innefatta krav på hållbarhetsarbete. Om inte så kan det hur som vara en idé att börja implementera hållbarhet i din verksamhet. Idag är hållbar affärsutveckling ett måste för att bli framgångsrik i framtiden.

Hållbarhet är ett brett begrepp som kan inkludera många olika områden som till exempel miljö, klimat, socialt ansvar och skattefrågor. Ett företag som tar ansvar har valt att höja ribban och att inte bara göra det som lagen kräver. Hållbarhet är likställt med varaktighet.

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar affärsutveckling handlar om att arbeta in hållbarhet i företagets affär och se över hur olika aspekter av hållbarhet påverkar företaget. Nu är det inte längre en fråga om man ska jobba med hållbarhet, utan hur. Många sätter lönsamhet och hållbarhet i ett motsatsförhållande, men det är ett stort misstag. Visst, på kort sikt kan det vara så och inom vissa specialområden, men se istället de kostnader hållbarhetsutvecklingen innebär som en investering i framtiden.

Så här gör – från ord till handling:

1. Utgå från din verksamhet

Hållbarhetsutvecklingen kan kännas stor och övermäktig för småföretagare, det är lätt att känna sig pressad av krav som kommer från olika håll. Sätt dig ner och fundera inifrån och ut, istället för tvärtom. Ställ frågor som: Hur arbetar vi? Vad är vårt erbjudande? Vilket värde skapar vi för våra kunder? Detta är hållbarhetsperspektivet. Du kommer snabbt märka att hållbarhet påverkar allt från intäktssidan till kostnadssidan, till hur ni jobbar med interna processer i företaget.

2. ta det från grunden

När man tar ett steg tillbaka och tittar på vilket värdeerbjudande företaget har och hur hållbarhet påverkar det, får man ofta till resultat att hållbarhetsarbetet blir otroligt inspirerande och innovativt. Hur kan vi använda vårt företags resurser på ett bättre sätt? Hur kan vi arbeta smartare? Rätt frågor ger smarta svar. Du kan få ner kostnader, hitta nya kunder och kanske till och med nya produkter och tjänster. Vilken företagare är inte intresserad av sådana vinster?

Nyttiga länkar för mer information:
verksamt.se – Berätta om ditt hållbarhetsarbete
ALMI – Att redovisa sitt hållbarhetsarbete
pwc – Mäta effekten av hållbarhetsarbete – så fungerar det

* Idag använder man ofta de engelska begreppen Corporate Social Responsibility då man talar om hållbart företagande. Begreppet CSR/CR kan definieras som företags ansvar och är en förutsättning för hållbart företagande. CSR-/CR-aktiviteter kännetecknas av att de sträcker sig utanför det ansvar som företag har enligt lagar och förordningar. (definition hämtat härifrån)

Karin Lundberg

Affärscoach i Möjligheternas Region på Storumans Näringslivskontor i Västerbottens län. Har kontoret på Bergastigen 31 i Tärnaby. Kommer gärna ut och besöker dig!