Vi är oerhört stolt över den region vi bor och verkar i. Efter alla skrivningar och rapporteringar sista tiden om Norrland och dess utarmning så blir vi förvånad, irriterad och frustrerad. Vi jobbar idag i en stor satsning som heter Möjligheternas region där alla åtta inlandskommuner i Västerbotten gått samman för en gemensam satsning på regionen. I varje kommun finns det en affärscoach som varje dag möter företagare, både befintliga och personer som funderar på att starta företag. Vi tycker alla som jobbar i insatsen Möjligheternas Region att bilden som media vill visa inte alls stämmer med den verklighet vi möter. Vi möter människor med otroliga idéer, med stark vilja och driv. Individer som har en tro på framtiden och ser alla de möjligheter som finns i vår region och de vågar satsa.  Visst är det så att verkligheten som företagare är utmanande, svårigheter att få finansiering till investeringar och svårigheter att få tag på lämpliga lokaler är bara två utmaningar. Men med satsningar som våra kommuner gör på exempelvis Möjligheternas Region och med stöd av extern finansiering finns det hjälp att få. Ibland är det inte kommunerna själva som har lösningen men med samarbete kommer vi lång. Det finns en mängd aktörer som idag ser möjligheter och vill stödja inlandets näringsliv, ALMI, Coompanion och Länsstyrelsen är bara tre av många aktörer. Ett stort destinationsarbete bedrivs i inlandet genom satsningen Intill där besöksnäringen har extra möjligheter att nå framgång. Genom vår film där företagarna själva får göra sin röst hört vill vi visa på människor som vågat satsa, på individer som ser stora fördelar med att driva företag i vår region. Detta till trots många politiska viljor som vill se något helt annat och inte alls väljer att skapa bättre förutsättningar. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma om Norrlands inland fick den uppbackning vi faktiskt är värda!

/Alla projektanställda inom Möjligheternas Region!

 

Erika Hjukström