Pressmeddelande – 10 inlandskommuner i Västerbotten och Norrbotten samverkar för att ge företagen bättre växtkraft

Ladda ner och skriv ut pressmeddelandet här 

Kommunerna i Region 10 vill ge företagen ännu bättre förutsättningar att utvecklas. Vi har definierat fem områden som blir särskilt viktiga att arbeta med för att ge ökad växtkraft i näringslivet. 

Tänk om fler  kunde ta del av alla smarta och väl utarbetade produkter och tjänster som företagen i vår region levererar? Problemet är ofta att tröskeln att gå från hemmamarknad ut till en större marknad känns för hög för många företagare. Viljan att växa är visserligen stark**, men man kan behöva hjälp att förbereda sitt företag och utöka sitt nätverk för att lyckas med detta. 
Säger Jessica Holmström, Affärscoach i Norsjö och fortsätter:

Förhoppningsvis kommer projektet och dess aktiviteter riktade mot företagen leda till ökade kunskaper, fler affärer och ett större nätverk.

Företag byter ägare

Ett annat tema inom projektet är ägarbyte och generationsskifte. Men det tar tid att rusta sitt företag för det och det gäller att påbörja arbetet med detta i god tid. Att få bra handledning i dessa sammanhang gör stor skillnad för att lyckas. 

Innovationer & kapitalförsörjning

Andra områden som vi kommer jobba med speciellt är kommersialisering av fiffiga varor och tjänster, dvs innovationer, samt olika typer av finansieringsmöjligheter. 

Attraktiva företag

En stor utmaning i vår region för företagen är att rekrytera arbetskraft. Nycklarna till att bli en riktigt attraktiv arbetsgivare innebär inte nödvändigtvis ökade lönekostnader. Ofta handlar det om att kunna erbjuda arbetstagarna möjlighet att få ihop sina livspussel. Det kan vara anpassade arbetstider, bra arbetsklimat och utvecklande jobb. En viktig nyckel är att låta jämställdhet och integration gå från plan till handling. Säger Marie Öhlund, näringslivsutvecklare i Lycksele

Starkare tillsammans

Alla affärscoacher kommer att handleda företagen inom alla områden och hitta lösningar för just deras behov. De kommer att fördjupa sig extra inom ett område per kommun och fungera som stöd till varandra.

Johan Duvdahl, näringslivschef Storuman kommunföretag AB

Förutom att själva företagen i Region 10* kan få extra stöd och hjälp att utvecklas under projektperioden bygger vi upp en samarbetsstruktur och kultur mellan kommunernas näringslivsenheter. Vi är övertygade om att vi genom att stärka varandra blir starkare totalt i Region 10. Säger Johan Duvdahl, näringslivschef Storuman kommunföretag, som är projektägare för projektet.

* Norsjö, Vilhelmina, Malå, Storuman, Lycksele, Vilhelmina, Sorsele och Åsele, Arvidsjaur och Arjeplog.

** Enligt Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” vill 69 % av företagen i Västerbotten och riket växa.

Fakta om projektet

Projekt NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region finansieras av kommunerna i region10, 

Region Västerbotten, och Tillväxtverket genom EUs Regionala fond.

Projekttid 

2018-2021. 

Total projektbudget 

16 miljoner kronor

5 insatsområden

  • Kompetensutveckling
  • Kapitalförsörjning
  • Större marknad
  • Generations- och ägarskiften
  • Innovationer

Projektet är en fortsättning på projektet Möjligheternas Region. Kommunerna Norsjö, Vilhelmina, Malå, Storuman, Lycksele, Vilhelmina, Sorsele och Åsele drev projektet tillsammans med goda resultat mellan åren 2015-2018.

Hemsida

 www.mojligheternasregion.se

Kontaktpersoner

Katti Lundström, projektkoordinator
Tel : 072 217 80 43
E-post: katti.lundstrom@storuman.se

Johan Duvdahl, näringslivschef i Storumans kommun
Tel: 070 379 31 15
E-post: johan.duvdahl@storuman.se

Citerade i texten

Jessica Holmström, affärscoach i Norsjö
Tel: 072 237 95 47
E-post: jessica.holmstrom@norsjo.se

Marie Öhlund, näringslivsutvecklare Lycksele
Tel: 070 – 30 80 262
E-post: marie.ohlund@lycksele.

Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.