Marianne har sin bakgrund inom turistnäringen i Hemavan Tärnaby. Där har hon jobbat i hotellbranschen som ekonom men också tillsammans med partners drivit en hotellanläggning som egen företagare. Hon jobbar sen många år på Visit Hemavan Tärnaby där hon haft olika befattningar inom ekonomi, projektverksamhet, destinationsutveckling, marknadsföring och information.

Hon frilansar som fotograf och är bl a bröllops- och mäklarfotograf.

På fritiden är det naturen som drar. Det blir olika aktiviteter beroende på vilken säsong det är. Att vara ute på fjället är det som lockar mest. Alltid med kameran över axeln.

Min drivkraft är att sprida information om projektet och om de olika insatser mina duktiga kollegor gör för att utveckla näringslivet i region 10. Jag vill bidra till att uppfylla projektmålen genom min kunskap inom olika typer av kommunikation.

Kontaktuppgifter

Tel 070-663 02 66marianne.tarnabybrygga@gmail.com