Kategori Möjligheternas region 2015-2018

Tack från oss

Tack från oss

Tänk vad tiden har gått fort! Projektet Möjligheternas Region har varit igång i över tre år och innan årsskiftet 2018 ska allt vara avslutat. Vi vill passa på och tacka för allt engagemang och stöttning vi fått av er företagare, finansiärer och samverkansparter. Vi vill också tacka för alla lärdomar vi fått och som vi tar med oss in i våra framtida satsningar. Läs mer

För dig som söker företagslån

För dig som söker företagslån

Många företagare upplever det svårt att möta finansiärer och veta vad som förväntas av dem vid mötet. Näringslivsfunktionerna i våra åtta kommuner genom projektet Möjligheternas Region tillsammans med Företagarna Västerbotten har fått möjlighet att jobba vidare med detta och ta fram verktyg som underlättar för företagen när det ska söka företagslån. Läs mer

Malå företagarskola

bild-mala-foretagarskolaGenom satsningen Möjligheternas Region i Malå har utvecklingsavdelningen träffat några av deltagarna i Malå Företagarskola från hösten 2016. Nu tar de nästa steg i Malå. Fler företagarskolor är på gång runt om i kommunerna så är du intresserad av att lära dig mer om företagande kontakta affärscoachen i din kommun.

Vi är oerhört stolt över den region vi bor och verkar i. Efter alla skrivningar och rapporteringar sista tiden om Norrland och dess utarmning så blir vi förvånad, irriterad och frustrerad. Vi jobbar idag i en stor satsning som heter Möjligheternas region där alla åtta inlandskommuner i Västerbotten gått samman för en gemensam satsning på regionen. I varje kommun finns det en affärscoach som varje dag möter företagare, både befintliga och personer som funderar på att starta företag. Vi tycker alla som jobbar i insatsen Möjligheternas Region att bilden som media vill visa inte alls stämmer med den verklighet vi möter. Vi möter människor med otroliga idéer, med stark vilja och driv. Individer som har en tro på framtiden och ser alla de möjligheter som finns i vår region och de vågar satsa.  Visst är det så att verkligheten som företagare är utmanande, svårigheter att få finansiering till investeringar och svårigheter att få tag på lämpliga lokaler är bara två utmaningar. Men med satsningar som våra kommuner gör på exempelvis Möjligheternas Region och med stöd av extern finansiering finns det hjälp att få. Ibland är det inte kommunerna själva som har lösningen men med samarbete kommer vi lång. Det finns en mängd aktörer som idag ser möjligheter och vill stödja inlandets näringsliv, ALMI, Coompanion och Länsstyrelsen är bara tre av många aktörer. Ett stort destinationsarbete bedrivs i inlandet genom satsningen Intill där besöksnäringen har extra möjligheter att nå framgång. Genom vår film där företagarna själva får göra sin röst hört vill vi visa på människor som vågat satsa, på individer som ser stora fördelar med att driva företag i vår region. Detta till trots många politiska viljor som vill se något helt annat och inte alls väljer att skapa bättre förutsättningar. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma om Norrlands inland fick den uppbackning vi faktiskt är värda!

/Alla projektanställda inom Möjligheternas Region!

 

Gå över gränser

Vi kommer att vara många olika personer som skriver på denna blogg. Så tankarna som skrivs här kommer vara gränslösa.

Jag fick i början av veckan frågan om jag ville skriva ett inlägg. Svaret blev direkt – jag kan inte, är inte bra på att formulera mig i skrift. Fast vem har sagt att man bara måste göra det man är bra på??

Jag jobbar som näringslivssekreterare i Storumans kommun. Jag trivs med att hjälpa företagsamma människor att lyckas med det som de föresatt sig.

I det här projektet har jag rollen som styrgruppens ordförande, ett uppdrag som är helt nytt för mig. Tänkte när jag fick frågan, det finns ju andra som kan så jag får väl ta hjälp av dem och tackade ja till uppdraget. Inte riktigt jag… som inte gillar att prata framför människor.

Att ta på sig nya uppdrag, göra saker man inte gjort förut tar en hel del energi, i förberedelse och tankearbete, men när man genomfört det så får man så mycket mer igen. Att göra nya saker är ett sätt att gå över gränser – sina egna uppsatta gränser.

Andra gränser vi korsar i detta projekt är kommungränserna. Vi som jobbar på näringslivsfunktionerna i de olika kommunerna är bra på olika saker. Jag brukar säga när vi träffs, tänk om vi alltid fick jobba tillsamman vilket bra team vi skulle bli. I projektet får vi möjlighet till det samt att vi testar på att jobba på lite nya sätt vilket jag tror på sikt kommer leda till att Västerbottens inland blir en starkare och attraktivare region.

Ha nu en skön helg och fundera över vilka gränser du satt upp som begränsar dig.

/Mona Olofsson, Storumans kommun

Tacksam

Oj så mycket man vill hinna under semestern, målen är skyhöga. På något sätt tror jag att dygnet har fler timmar under sommaren än under vintern. Jag planerade göra härliga promenader varje morgon, istället sov jag allt för länge och hamnade allt som oftast framför tvn på kvällskvisten. Alla bilder som florerade på facebook på härliga sommarkvällar, flerrätters middagar och häftiga upplevelser var periodvis rätt långt från min vardag. Funderade flera gånger på att lägga ut bilder på sura barn, brända korvskivor eller febertermometern när den låg på 39grader. Men en vän lade ut ett underbart talesätt om tacksamhet som jag tror är viktigt att ständigt påminna sig om:

You are rich when you are content and happy with that you have!

You are rich when you are content and happy with what you have!

Men jag hann också med en del av de mål jag hade på semestern, jag hann bland annat lyssna på Johan Olssons sommarprat på radion. Han var bara så bra! Jag både skattade och grät när jag lyssnade på den, den innehöll allt från kärlek, mål, fysisk träning till den så viktiga mentala träningen. Har du några mål för ditt företagande? Vad krävs för att du ska nå dina mål?

Här har du en länk till Johan Olssons sommarprat

/Erika

Vad händer i grannkommunen?

Förra veckan var jag på besök i Åsele. I min roll som samordnare för projektet Möjligheternas Region har jag förmånen att få åka runt och träffa näringslivsfunktionerna i våra åtta inlandskommuner, de åtta ”delägarna” i projektet. Det är skilda kommuner med olika styrkor men med i stort sett samma utmaningar. Det är så roligt att alla kommuner har valt att göra denna gemensamma satsning på näringslivet i inlandet och att kommunerna valt att samarbeta för att få bästa resultat. Här finns möjlighet för dig som företagare att få dryfta tankar med andra företagare, både i den egna kommunen men även med företagare i andra kommuner. Ta chansen, prata med din lokala affärscoach och lyssna av vilket kontaktnät som finns. Kanske ska ni följas och träffa ett företag med samma verksamhet men i en annan kommun, kanske söker du en underleverantör på närmare håll eller kanske funderar du på att starta företag och vet att det finns ett liknande företag i en annan kommun som du vill samarbeta med – tveka inte att nyttja vårt nätverk. Välkommen in till affärscoachen på din kommun så kan vi berätta mera!

/Erika Hjukström, huvudprojektledare för Möjligheternas Region

 

Äntligen har det börjat!

Utveckling är en utmaning! Och dem gillar vi! Nu har äntligen vår aktivitet Växtkraft börjat. En aktivitet som vi har sett framemot att börja med och som kommer att bidra mycket till deltagarnas utveckling.

IMG_2811

Uppstartsträff Växtkraft i Storumans Kommun

Vad är Växtkraft?
Växtkraft är en väldig viktig aktivitet inom Möjligheternas Region. Inom de olika kommunen finns företag som under en tvåårig period får hjälp med deras utveckling. Under hele den perioden får man stöd från både affärscoacher och konsulter. Hela processen är behovsanpassat så att företagen verkligen får den hjälp man behöver.

Vad ingår i Växtkraft?
Även om hela processen är behovsanpassat, dvs. anpassat till företaget, är de flesta stegen standardiserad. På så sätt är vi säkert på att vi lär känna alla företag väldigt bra innan vi börja satsa på olika aktiviteter. Inom de olika kommuner jobbar vi på olika sätt, men följande gäller för Storumans Kommun där fem företag ingår i Växtkraft. Det vi börjar med inom varje företag är att göra en nulägesanalys som ger kunskap om företagets förutsättningar, hur marknaden ser ut och som avslutats med en SWOT analys av företaget.

Del två är en problemanalys. En problemanalys i det här fallet handlar om vilka utmaningar ett företag har. I nulägesanalysen har vi analyserat hela företaget, kollat på vilka mål företaget har och vilka utmaningar som finns. Det kan vara så att företagets mål inte är realistiska utifrån företaget förutsättningar. Alternativt kan vara att målen inte är utmanande nog eller att man inte jobbar mot att eliminera de olika hot som finns på marknaden. I varje fall måste man anpassa målen så att de blir realistiska och utmanande. Egentligen måste alla mål vara smart vilket betyder att de är specifika, mätbara, genomförbar (realistiska), relevanta och tidsbaserade. Dessutom ska de vara utmanande eftersom mål ska skapa utveckling. Problemanalysen kommer att beskriva föregående och vilka åtgärdar man ska göra.

Nästa del är en handlings eller aktivitetsplan. Den kommer att beskriva alla aktiviteter man ska göra för att uppnå de målen man har satt tidigare. Den ska innehålla vad som ska göras, vem som ska göra vad, när man ska göra det och vilka resurser det krävs för att genomföra.

Fjärde delen är egentligen där allt kommer att hända. Nu är det dags för att komma igång med alla aktiviteter. Det kan betyda att företagaren behöver göra visa aktiviteten, att man kan ta in en konsult som har en vis kompetens eller att en affärscoach kommer att jobba inom visa aktiviteter.

Efter två år slutar vi inte med Växtkraft. Vi kommer att ge alla företagen en ny nulägesanalys samt en ny handlingsplan så att man även efter två har någonting att jobba med.

Resultat
Kan man förvänta sig resultat redan efter två år? Ja det kan man. Vi förväntar oss att man kan se en del resultat redan efter dem första två åren, men vi förväntar oss det mesta efter de första två åren där vi hoppas att företagen anställer fler, har en bättre omsättning och är bäst i deras bransch.

Vill du också ha hjälp med utveckling av ditt företag eller vill du starta ett företag? Ta kontakt med en affärscoach och vi hjälper dig vidare!

10 månader in i projektet och mycket har hänt

10 månader har gått av projektet och mycket har hänt med många nya kontakter och fantastiska människor.

Ingenting är omöjligt har jag fått höra av många företagare vilket ger en fantastisk framtidstro för fortsatt utveckling av vår region.

Mycket mer kommer att hända i framtiden, vi ses i augusti.

Soliga hälsningar

Beatriz Axelsson affärscoach Norsjö

 


1 2