Kategori Företagsutveckling

Digitalakademin – öka din digitala kunskap

Vill du som företagare lära dig hur du kan bli mer framgångsrik på nätet? Hur ser din digitala närvaro på nätet ut? Vill du få fler kunder, eller undrar du om du når rätt målgrupper?

Digitalakademin

Digitalakademin är ett kostnadsfritt utbildningsprogram, i fyra delar, i digitala verktyg för alla som vill bli bättre online. Utbildningen ger ditt företag digitala verktyg för att bli mer effektiva och framgångsrika på nätet.

Målet är att svenska företag ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Tema för utbildningstillfällena är: Närvaro Online, Få fler kunder, Driv trafik till din hemsida och Implementering och utveckling.

Utbildningarna hålls i Umeå och livestreamas till ytterligare nio orter: Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Tärnaby, Vilhelmina och Åsele. Kontakta din lokala affärscoach för mer information.

Utbildning 1: Närvaro online
Datum: 11 april Tid: kl 13:00-16:00

Utbildning 2: Få fler kunder
Datum: 24 april Tid: kl 13:00 – 16:00

Utbildning 3: Driv trafik till din hemsida
Datum: 10 maj  Tid: kl 13:00-16:00

Utbildning 4: Implementering & utveckling
Datum: 15 maj  Tid: kl 13:00-16:00

Arrangörer: Almi och Google, i samverkan med projekten TRIUMF och Möjligheternas Region.

Klicka här för mer information och anmälan

Framgångsrikt företagande

Framgångsrikt företagande är en kostnadsfri seminarieserie för dig som funderar på att starta företag eller har ett företag och vill bli säkrare i rollen som företagare

Vill du känna dig trygg i rollen som företagare? Har du en färdig idé eller något du går och funderar på? Projektet Möjligheternas Region bjuder in till den kostnadsfria seminarieserien Framgångsrikt företagande. Det riktar sig till dig som funderar på att starta företag eller har ett företag och vill bli säkrare i rollen som företagare.

Seminarieserien arrangeras tillsammans av affärscoacherna i Storumans och Sorsele kommun. Plats för seminarier och workshop är i Hemavan och Storuman där du själv väljer vilken dag och plats som passar bäst.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig

Framgångsrikt företagande

(Klicka på bilden för att få upp den i större format.)

Vad händer i omvärlden

Att ständigt bevaka nya trender och marknader är en viktig del i att driva företag. Genom den kunskapen så går det att planera företagets verksamheten på ett effektivt och lönsamt sätt. Våga välja bort produkter eller tjänster som inte är efterfrågade eller tillräckligt lönsamma. Eller förändra produktionen så att det blir lönsamt. Att våga välja bort skapar utrymme till att välja till nya tjänster och produkter. Det ger utveckling i framtiden.  På samma sätt som företagare bevakar omvärlden så gör även vi i projektet det på olika sätt. Jag och innovationsresursen Annelie Karlsson har varit på studiebesök i Stockholm för att göra vår omvärldsbevakning. Vi vill se till att det vi erbjuder företagen ligger i linje med vad de efterfrågar både idag och i framtiden!

bild-start-up

Problem, utmaningar och lösningar

Det finns inga problem, bara lösningar. En mening som väldigt många använder. Det låter nästan att man inte få ha problem, att det bara finns plats för utmaningar och lösningar. Men är det så? Ska det vara så?

För några veckor sen gjorde jag en problemanalys hos ett företag. Meningen var att hitta de problemen som hindrade företaget från att utveckla. Det första en av ägaren sa var: ”Jag vet inte om företaget har problem, jag tänker bara i lösningar”. Hade varit bra för mig, hade varit färdigt med jobbet utan att jobba. Men så enkelt var det inte.

problem

För varje problem finns en lösning Bild tagen från: http://www.everydayinterviewtips.com/3-problem-solving-strategies-you-need-to-be-aware-of/

Lösningar, problem och utmaningar är tre saker som hänger ihop med varandra. Det har varit, och är fortfarande, populärt att säga att det inte finns problem, bara utmaningar. Jag försöker alltid förklara skillnaden med ett exempel. En utmaning är någonting som att bestiga Mount Everest. En väldig stor utmaning som inte alla klarar av. En utmaning är alltså någonting som man inte alltid lyckas med. Ett problem är någonting som har en lösning (även om det kan vara en utmaning att hitta lösningen). Problemet kan alltså ha en utmaning i sig.

Inom Lean Six Sigma, vilket är en metod för att göra process effektivare, börjar man alltid med att beskriva problem. Utan problem vet man inte heller vad man ska jobba med och hur man ska mäta det man gör. Inom den här metoden accepterar man att alla har problem, det är någonting som hänger ihop med livet.

Så vad ska man göra med problem? Börja beskriva alla problem genom att använda dig av en teknik som använder sig av 6 frågor. Vad är problemet? Hur vet man att problemet finns? När uppstår problemet, i vilken del av processen? Vem är inblandade? Vart uppstår problemet? Och sista frågan är varför är det här ett problem?

Genom att använda dessa frågor får man en väldigt bra kunskap om problemet. Det ger en bra grund för att bestämma vad nästa steg blir. Vilka mål man kan sätta, vilka processer man ska undersöka och analysera. Har man inte analyserat problemet tillräckligt, kan det vara så att man försöker lösa någonting som inte ens är orsaker problemet.

Det är en utmaning att utveckla företaget hela tiden och att hitta lösningar för alla problem som finns inom företag. Men det är en utmaning som gör att man hela tiden ligger i framkanten och gör att man kan ha succé.

Så undvik inte ordet problem i din organisation. Det är någonting helt naturligt. Ser det som en utmaning att utveckla hela tiden genom att hitta lösningar för problem som uppstår. Vill du ha hjälp med att identifiera problem inom ditt företag? Ta kontakt med en av affärscoacherna. Vi kan hjälpa dig med hela din utvecklingsprocess.

Affärsutveckling med hållbart perspektiv

Du har säkert läst mycket om hållbarhetsarbete och CSR* i företag på senaste tiden? Om ditt företag får jobb via anbud kanske anbuden redan nu börjat innefatta krav på hållbarhetsarbete. Om inte så kan det hur som vara en idé att börja implementera hållbarhet i din verksamhet. Idag är hållbar affärsutveckling ett måste för att bli framgångsrik i framtiden.

Hållbarhet är ett brett begrepp som kan inkludera många olika områden som till exempel miljö, klimat, socialt ansvar och skattefrågor. Ett företag som tar ansvar har valt att höja ribban och att inte bara göra det som lagen kräver. Hållbarhet är likställt med varaktighet.

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar affärsutveckling handlar om att arbeta in hållbarhet i företagets affär och se över hur olika aspekter av hållbarhet påverkar företaget. Nu är det inte längre en fråga om man ska jobba med hållbarhet, utan hur. Många sätter lönsamhet och hållbarhet i ett motsatsförhållande, men det är ett stort misstag. Visst, på kort sikt kan det vara så och inom vissa specialområden, men se istället de kostnader hållbarhetsutvecklingen innebär som en investering i framtiden.

Så här gör – från ord till handling:

1. Utgå från din verksamhet

Hållbarhetsutvecklingen kan kännas stor och övermäktig för småföretagare, det är lätt att känna sig pressad av krav som kommer från olika håll. Sätt dig ner och fundera inifrån och ut, istället för tvärtom. Ställ frågor som: Hur arbetar vi? Vad är vårt erbjudande? Vilket värde skapar vi för våra kunder? Detta är hållbarhetsperspektivet. Du kommer snabbt märka att hållbarhet påverkar allt från intäktssidan till kostnadssidan, till hur ni jobbar med interna processer i företaget.

2. ta det från grunden

När man tar ett steg tillbaka och tittar på vilket värdeerbjudande företaget har och hur hållbarhet påverkar det, får man ofta till resultat att hållbarhetsarbetet blir otroligt inspirerande och innovativt. Hur kan vi använda vårt företags resurser på ett bättre sätt? Hur kan vi arbeta smartare? Rätt frågor ger smarta svar. Du kan få ner kostnader, hitta nya kunder och kanske till och med nya produkter och tjänster. Vilken företagare är inte intresserad av sådana vinster?

Nyttiga länkar för mer information:
verksamt.se – Berätta om ditt hållbarhetsarbete
ALMI – Att redovisa sitt hållbarhetsarbete
pwc – Mäta effekten av hållbarhetsarbete – så fungerar det

* Idag använder man ofta de engelska begreppen Corporate Social Responsibility då man talar om hållbart företagande. Begreppet CSR/CR kan definieras som företags ansvar och är en förutsättning för hållbart företagande. CSR-/CR-aktiviteter kännetecknas av att de sträcker sig utanför det ansvar som företag har enligt lagar och förordningar. (definition hämtat härifrån)

Dags för personlig utveckling?

Som VD eller ägare av ett företag med anställda idag krävs andra personliga egenskaper än för 20 år sedan. Generationerna byts nu successivt ut och in på arbetsmarknaden kommer nittiotalisterna och nollnolltalisterna. Med nya generationer kommer nya ledarstilar och andra tillvägagångssätt för att få jobbet gjort.

Framgångsrika chefer kallas numera ledare och inspirerar sina anställda att ta egna initiativ. En ledare uppmuntrar sina anställda att hitta lösningen inom sig själva istället för att själv bestämma hur problem och utmaningar ska lösas.

The World Economic Forum har listat 10 färdigheter du behöver ha på en arbetsplats år 2020. Det är inte länge kvar, bara tre år bort. Är det dags för personlig utveckling?

Vi affärscoacher på Möjligheternas region har fått utbildning och verktyg för att hjälpa dig framåt i din personliga utveckling. Ta kontakt med den affärscoach du har närmast dig för mer information.

I inlandet är allt nära

Flygfoto 1

Inlandet med allt så nära!

Nära till naturupplevelser i världsklass!
Nära till sociala sammanhang!
Nära till flera olika flygplatser!
Nära till bredband!
Nära till jobbet!
Nära till vänner!
Nära till fritidsintressen!
Nära till kultur!
Nära till barnomsorg!
Nära till dagligvaror!
Nära till sjukvård!
Nära till lokala politiker!
Nära till tjänstemän på kommun!
Nära till möjligheter!

Nära till hjälp för att starta företag!

Nära till hjälp för att utveckla företag!

Nära till hjälp med innovationer!

 

Vi affärscoacher hjälper dig som vill starta företag, utveckla ditt företag eller har en innovation!

/Mathias Bäcklund, affärscoach Sorsele kommun

 

 

 

Entreprenörskap

Vad är en entreprenör?  vilka egenskaper har en entreprenör? har vi entreprenörer i vår region?

Samhället har i alla tider försökt att kategorisera människor i olika egenskaper och entreprenörskap har varit ett flitigt belyst ämne från olika fakulteter över tid. Ordet entreprenör kommer från det franska verbet entreprendre, vilket betyder ”gå emellan” det vill säga på den tiden 1755 såg man entreprenören som en mellanhand mellan en sida som äger det finansiella kapitalet och som vill ha något uppdrag utfört och den andra sidan de produktionsresurser som krävs för att genomföra detta uppdrag. Entreprenören fyllde ett glapp.

annica_otterborg_illustration

En annan metafor för att diskutera entreprenörer av olika slag är att de, för att vara framgångsrika, bör vara engagerade med fyra olika kroppsdelar.

 • hjärna (att veta)
 • hjärta (att vilja)
 • mage (att våga)
 • lemmar (att vandra=att agera).  (de fyra V)

Nationalekonomerna började att studera entreprenörerna på 1700-talet, först vid 1960-talet började beteende-och samhällsvetenskap att intressera sig för området och sist kom management- studier på 80-talet. Från ekonomiska termer till  beteende och egenskaper hos människor och grupper till en process i ett flöde. Inget utesluter det andra, men eftersom att jag har min hamn i det beteendevetenskapiga området har jag fastnat för Tillväxtverkets definition.

def_5

Teamet, teamet, teamet. Det blir mer och mer viktigt i vår globala värld att nätverka och samarbeta för att nå resultat och framgång. Har du identifierat en möjlighet och vill göra något med dem, tveka inte att kontakta människor med olika kompetenser och egenskaper. Vi på näringslivskontoren hjälper dig gärna att hitta ditt Dream team.

Beatriz Axelsson heter jag som skriver och jobbar som affärscoach i Norsjö kommun för projektet Möjligheternas Region, jag är född och uppvuxen i Rusksele en by som blev utsedd till Västerbottens mest företagsamma by av företagarna 2016 och min reflektion kring entreprenörskap är att den sociala, kulturella miljön som hen befinner sig i har stor betydelse för om man kan utveckla sina fyra V, vi har dom alla i oss, det gäller bara att hitta de rätta kanalerna och det bästa teamet.

Jag har under min tid i Norsjö mött många entreprenörer, jag vill gärna visa några som jag har mött under det gångna året och jag är övertygad om att jag kommer att möta många, många fler.

fb0428_resized

 

 

 

 

Horses of Taiga- Florienne Colonniere , Må i Norr- Isa Hjelte & Nordic Eco Care – Sara Lindahl, tre drivna entreprenörer.

Norsjö trä

Norsjö Trä – Ralf Signarsson, alltid nära till skratt.

Vi har många entreprenörer i vår region och vi på näringsliv/tillväxtkontoren finns till för er.

Tack för att ni läser, nu kör vi/ Bea

 

 

Muda

Source: http://jamieflinchbaugh.com/wp-content/uploads/2011/12/Muda1.jpg 16-08-04

Source: http://jamieflinchbaugh.com/wp-content/uploads/2011/12/Muda1.jpg 16-08-04

Igår skrev jag om att standard är bra. Det skapar mervärde åt kunder, gör jobbet säkrare och förhindrar fel. Allt hänger ihop med det japanska ordet Muda som betyder ungefär slöseri. Muda ett begrepp som står centralt inom Lean, en teori som hjälper företag att jobba mer effektiv genom att fokusera på kundvärde. Det man egentligen vill är att ta bort allt inom företaget som inte skapar mervärde åt kunder. Man har hittat sju olika sorters slöseri:

 • Transport
 • Väntetid
 • Överproduktion
 • Defekter
 • Lager
 • Rörelser
 • Extra tillverkning

Längre ner följer exempel på alla de olika slöseri. Men först tänkte jag koppla ihop det här med standarden. Varför ska man ha en standard? Det är för att hitta alla saker som inte skapar mervärde åt en kund, allt som slösar bort resurser från företaget men som inte gör att man får någonting tillbaka från det.

Så när ni har beskrivit alla era processer, skrivit ner alla rutiner och vill gå vidare med utvecklingen kan man tänka på hur man skapar mervärde genom att undvika slöseri. När man pratar om transport ska man fundera på att produkter eller material inte transporteras för mycket. Ska man verkligen ta material X från lagret, transportera den genom byggnaden till platsen där man ska tillverka en produkt och sen tillbaka till lagret där man väntar tills produkten ska skickas till kunden? Eller ska man förvara materialet hos den maskinen där det behövs?

Väntetid är hur som helst slöseri. Man ska inte behöva vänta på maskiner eller andra delen in en av företagsprocessen. Exempel på ett kontor kan vara att en medarbetare har glömt ett lösenord och behöver vänta på någon på en IT-avdelning som skapar ett nytt lösenord. Det som skulle vara mycket enklare är att medarbetare själv kan återställa lösenordet på något sätt och inte behöver vänta.

Överproduktion är slöseri av tid, material och transport. Det skapar inget mervärde för en kund ökar kostnader och behöver plats i lagret.

En defekt produkt möter inte de specifikationer som krävs. För att undvika slöseri ska allt vara bra första gången. Visst, alla kan göra någonting fel men genom att standardisera processer så mycket som möjligt kan man undvika de flesta fel. Dessutom är varje process som inte transformerar en produkt ett slöseri.

Varför är lagret ett slöseri då? Skapar det inget mervärde? I princip inte. Ett lager kan bli gammal, krävs finansiella medel och behöver utrymme. Ett (stort) lager kan även gömma andra problem som maskinproblem eller planeringsproblem. Planerar man bra, vet man vad man behöver och när man behöver det. Då kan man hämta in produkter när man behöver det och på så sätt minimera lagret.

Varje rörelse en människa gör som inte är en del av processen och som inte skapar mervärde ska man undvika. Som exempel kan vi ta ett lager där man plockar varor, packar dem och skickar dem på plats. Alla etiketter skriver man ut på en skrivare som står på andra våningen. Varför står den inte bredvid packbordet där även datorn står? På så sätt undviker man onödiga rörelser och kan personalen arbeta med det som skapar mervärde.

Den sista Muda är extra tillverkning eller hantering av produkten som inte tillfogar någonting till produkten. Det kan till exempel vara en skyddande förpackning för en produkt inom tillverkningen. I stället ska man ändra processen så att det inte finns en möjlighet till att skada en ickefärdig produkt.

Som ni läser är det väldigt mycket som man kan tänka på när man jobbar med utveckling och försöker att förbättra företaget. Oftast krävs det ett helt annat tankesätt genom hela företaget. Det kommer inte att fungera när man bara jobbar med transport om man inte optimerar lagret eller om man fortfarande har väldigt många defekter.

Har ni frågor eller idéer om hur ni skulle kunna förbättra er verksamhet? Då är ni välkommen att ta kontakt med mig via mejl (coenraad.coster@storuman.se) eller att ringa mig på 072-523 41 41. Ni kan naturligtvis också ta kontakt med affärscoachen i er kommun.


1 2 3