Hur bygger man egentligen det optimala datacentret?

Vi vet inte, men vi hoppas att ni gör det!

Möjligheternas region anordnar tillsammans med FUI-projektet, RISE och Digilyft 2.0 en workshop i Lycksele den 25 oktober. Målet med workshopen är att tillsammans ta fram möjliga innovationer kring byggandet av datacenter och företag som vill arbeta för att förverkliga innovationerna med stöd av oss.
inbjudan-innovationsworkshop

Det finns många infallsvinklar på ”Att bygga det optimala datacentret” så som: Hur bygger man ett datacenter med 100% tillgänglighet till lägsta möjliga kostnad? Vilken storlek är optimalt att början med? I vilka steg expanderar man sen lämpligtvis? Bör man bygga i trä eller något annat material?

Det betyder att du inte behöver vara en expert på just datacenter för att kunna bidra till workshopen. Du kanske är duktig på byggfrågor, energifrågor eller någon annan fråga som kan kopplas till byggandet av datacenter.

Så om du redan har en idé om eller bara är nyfiken på hur man bygger det optimala  datacentret och skulle vilja utveckla idéer och innovationer tillsammans med andra i regionen så är det här ett tillfälle för dig. Passa på att anmäla dig här!

Innovation i företag

Vad behövs för att människor ska vara innovativa? Kreativitet skulle jag och många andra svara. Men hur blir man kreativ? Många har nog en uppfattning om att vissa människor bara föds kreativa och är man inte en av dem så går det inte att göra någonting åt det. Men så är inte fallet, vi har bara olika förutsättningar och behöver olika metoder.

Att sitta och vänta på att man ska känna sig kreativ och bli inspirerad till att göra något är inte rätt väg att gå. Det behövs en hyfsat inrutat rutin för kreativt arbete, det minskar risken för att man ger upp och gör att arbetet kan fortsätta under en längre tid. Inte ens personer som arbetar med kreativa yrken, som författare och konstnärer, sitter och väntar på att inspirationen ska komma till dem. De har arbetstider och scheman, annars skulle de inte få någonting gjort. Kreativitet uppkommer när man arbetar med någonting, inte när man sitter och väntar!

INsperation is for amateurs . The rest of us jjust show up and get to work. Citat av Chuck Close

Inspiration is for amateurs . The rest of us just show up and get to work. Citat av Chuck Close

En undersökning om innovation som är gjord hos olika nivåer av chefer visar att det mest relevanta påståendet när det gäller varför man inte innoverar är: ”Vi kan inte”.  Vilket stämmer in på väldigt många människors känsla kring innovation.

En viktig del i företag när det kommer till innovation är organisationsformen. En hierarkisk organisationsform är inte bra för innovation. Det effektivaste för innovation är att medarbetaren är i centrum, så alla känner sig delaktiga.

Är man chef eller ledare för en grupp människor så ska man bemöta dem olika utifrån deras förutsättningar. Ser man det enkelt så finns det två olika sorters medarbetare: Adaptors och Innovators. De måste bemötas olika för att få fram det innovativa i dem.

  • Adaptors kännetecknas av att de tar ansvar inom givna ramar, är pålitliga och effektiva. De förvaltar och utmanar sällan. De man ska göra som chef eller ledare är att be om idéer, uppmuntra och förvänta sig saker av dem. Förväntas något av en så blir man bättre på det och lever upp till förväntningarna.
  • Innovators tar egna initiativ, spränger ramar, driver idéer och är proaktiva. Det som chefen eller ledaren ska göra då är att kliva åt sidan, här krävs det tillit. Men ge dem riktning och styr med motiv så att inte idéerna spårar ur helt.

På tal om motiv så har det visat sig att pengar är ett av de sämsta motiven för kreativt arbete. Andra saker som den bästa parkeringsplatsen, en middag och andra roligare motivationsformer fungerar mycket bättre. Den bästa motivationen är att visa upp den bra idén för andra medarbetare, alltså att ge bekräftelse.

Vad är innovation?

Ordet innovation används väldigt ofta nuförtiden. Men vad är egentligen en innovation?

En innovation behöver inte vara en helt ny uppfinning, eller ens en sak man kan ta på. En innovation kan vara en produktutveckling, en tjänst, en ny process, en organisation eller en ny struktur för att ta några exempel. Innovationer kan vara stora och små och allt däremellan. Det kan vara helt nya saker som en smarthphone eller välfärdssystemet. Men det kan också vara en mindre förändring på en redan existerande vara, tjänst eller process.

Det som definierar en innovation är att den är originell, att den skapar ett värde och att den är genomförbar. Det viktigaste tycker jag själv är att den skapar värde. Att innovationen löser ett problem. För en ny tjänst/produkt/process/osv. som inte löser något problem eller fyller något behov är inte nyttig för någon, den skapar inget värde.

källa: https://pixabay.com

Men vad är det då som behövs för att skapa en innovation? Jag tycker att Tina Seelig från Stanford University bryter ner och sammanfattar innovation och entreprenörskap på ett väldigt bra sätt. Här är en sammanfattning: Innovation är att använda kreativitet för att hitta en unika lösningar. Kreativitet i sin tur är att använda fantasin för att ta itu med en utmaning. Fantasi är att kunna föreställa sig saker som inte existerar. Entreprenörskap är att använda innovation för att förverkliga nya idéer.

Det låter ganska enkelt! I varje fas är det viktigt att tänka på vissa saker. I fantasifasen är det viktigt att ha så mycket kunskap och förståelse för problemet/utmaningen som möjligt men också engagemang. Du vet oftast ingenting om saker som du inte är engagerad i. Så innan du försöker föreställa dig en lösning, så se till att förstå problemet!

I kreativitetsfasen är det viktigt att experimentera. Ha modet att testa nya idéer, alla idéer har något gott i sig. De mest galna och dåliga idéer kan leda till att man kommer på en helt oväntad lösning.

När du kommer till den innovativa fasen så kan det hjälpa att försöka omformulera frågan så att så många svar som möjligt är möjliga. Fokusera på och brinn för utmaningen/problemet inte en enskild lösning. Att fokusera på en enskild lösning kan göra att du stänger din hjärna för andra lösningar som du skulle kunna hitta.

Sen kommer vi till entreprenörskap, att få liv i idéerna. Här är det viktigt att du tror på idén så att du kan inspirera andra och ha tålamod att förklara. För att komma vidare med idén måste du inspirera till exempel ditt team, köpare och alla andra involverade.

Att komma med någonting helt nytt är svårt, nästan omöjligt. De flesta innovationer (eller egentligen alla) är kombinationer av saker som vi redan känner till. Det ända som behövs är fantasin och kunskapen att hitta de rätta kombinationerna.

Vill du veta mer om innovation och bli inspirerad så rekommenderar jag varmt vårt evenemang: Inspirationskväll med tema innovation, i Åsele som ni hittar längst upp under Möjligheternas regions event!

 

Lite om mig

På den här bloggen turas vi om att skriva. Jag har som många andra aldrig skrivit på en blogg förut, så det blir en rolig ny utmaning. Men lite nervös är man ju, vad ska andra tycka om det jag skriver?

Jag tänkte börja med att berätta lite om mig själv. Jag kommer från Obbola utanför Umeå och har bott runt Umeå och jobbat med lite olika saker, men den största delen av min tid har jag lagt på att utbilda mig till Civilingenjör inom Teknisk Fysik. Anledning till att jag läste det är att jag älskar utmaningar och nya sätt att tänka och göra saker. På min fritid älskar jag att vara ute i naturen. Mina stora intressen är jakt och idrott. Jag har en jämthund som jag jagar älg med och har gjort några försök till att jaga tjäder och orre från skidor. Idrotten som jag just nu brinner mest för är mountainbike.

Så när jag fick frågan om att arbeta som innovationsresurs i projektet Möjligheternas Region så såg jag chansen att få arbeta med ny teknik, nya sätt att tänka och nya sätt att göra saker. Samtidigt som jag hade chansen att flytta inåt landet där jag har större möjligheter att ägna mig åt mina fritidsintressen. Det är lite långt från Umeå till jaktmarkerna i Åsele och lite tråkigt att cykla mountainbike i stadsmiljö…

Min utmaning är att hitta nya idéer och innovationer i våra 8 inlandskommuner och hjälpa människor och företag att utveckla idéerna på bästa sätt. Jag är helt övertygad om att det finns mycket bra idéer här så det är inte det som är utmaningen. Utmaningen ligger i att ändra människors attityder.

Den största attitydförändringen som behövs behöver jag själv också göra. Det märks tydligt i andra meningen jag skrivit i den här bloggen: vad ska andra tycka?

Vi måste alla våga tro på oss själva och våra idéer. Alla kan inte allt direkt, men det betyder inte att man inte ska försöka. Det finns alltid någon som kan hjälpa till och komma med input. Det är det vi, jag och alla affärscoacherna, som arbetar med Möjligheternas Region är här för. Att hjälpa dig och ditt företag att ta nästa steg i utvecklingen!

11755642_10153197207440547_4654386255892154027_n (2)