Archives september 2016

Vi är oerhört stolt över den region vi bor och verkar i. Efter alla skrivningar och rapporteringar sista tiden om Norrland och dess utarmning så blir vi förvånad, irriterad och frustrerad. Vi jobbar idag i en stor satsning som heter Möjligheternas region där alla åtta inlandskommuner i Västerbotten gått samman för en gemensam satsning på regionen. I varje kommun finns det en affärscoach som varje dag möter företagare, både befintliga och personer som funderar på att starta företag. Vi tycker alla som jobbar i insatsen Möjligheternas Region att bilden som media vill visa inte alls stämmer med den verklighet vi möter. Vi möter människor med otroliga idéer, med stark vilja och driv. Individer som har en tro på framtiden och ser alla de möjligheter som finns i vår region och de vågar satsa.  Visst är det så att verkligheten som företagare är utmanande, svårigheter att få finansiering till investeringar och svårigheter att få tag på lämpliga lokaler är bara två utmaningar. Men med satsningar som våra kommuner gör på exempelvis Möjligheternas Region och med stöd av extern finansiering finns det hjälp att få. Ibland är det inte kommunerna själva som har lösningen men med samarbete kommer vi lång. Det finns en mängd aktörer som idag ser möjligheter och vill stödja inlandets näringsliv, ALMI, Coompanion och Länsstyrelsen är bara tre av många aktörer. Ett stort destinationsarbete bedrivs i inlandet genom satsningen Intill där besöksnäringen har extra möjligheter att nå framgång. Genom vår film där företagarna själva får göra sin röst hört vill vi visa på människor som vågat satsa, på individer som ser stora fördelar med att driva företag i vår region. Detta till trots många politiska viljor som vill se något helt annat och inte alls väljer att skapa bättre förutsättningar. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma om Norrlands inland fick den uppbackning vi faktiskt är värda!

/Alla projektanställda inom Möjligheternas Region!

 

Affärsutveckling med hållbart perspektiv

Du har säkert läst mycket om hållbarhetsarbete och CSR* i företag på senaste tiden? Om ditt företag får jobb via anbud kanske anbuden redan nu börjat innefatta krav på hållbarhetsarbete. Om inte så kan det hur som vara en idé att börja implementera hållbarhet i din verksamhet. Idag är hållbar affärsutveckling ett måste för att bli framgångsrik i framtiden.

Hållbarhet är ett brett begrepp som kan inkludera många olika områden som till exempel miljö, klimat, socialt ansvar och skattefrågor. Ett företag som tar ansvar har valt att höja ribban och att inte bara göra det som lagen kräver. Hållbarhet är likställt med varaktighet.

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar affärsutveckling handlar om att arbeta in hållbarhet i företagets affär och se över hur olika aspekter av hållbarhet påverkar företaget. Nu är det inte längre en fråga om man ska jobba med hållbarhet, utan hur. Många sätter lönsamhet och hållbarhet i ett motsatsförhållande, men det är ett stort misstag. Visst, på kort sikt kan det vara så och inom vissa specialområden, men se istället de kostnader hållbarhetsutvecklingen innebär som en investering i framtiden.

Så här gör – från ord till handling:

1. Utgå från din verksamhet

Hållbarhetsutvecklingen kan kännas stor och övermäktig för småföretagare, det är lätt att känna sig pressad av krav som kommer från olika håll. Sätt dig ner och fundera inifrån och ut, istället för tvärtom. Ställ frågor som: Hur arbetar vi? Vad är vårt erbjudande? Vilket värde skapar vi för våra kunder? Detta är hållbarhetsperspektivet. Du kommer snabbt märka att hållbarhet påverkar allt från intäktssidan till kostnadssidan, till hur ni jobbar med interna processer i företaget.

2. ta det från grunden

När man tar ett steg tillbaka och tittar på vilket värdeerbjudande företaget har och hur hållbarhet påverkar det, får man ofta till resultat att hållbarhetsarbetet blir otroligt inspirerande och innovativt. Hur kan vi använda vårt företags resurser på ett bättre sätt? Hur kan vi arbeta smartare? Rätt frågor ger smarta svar. Du kan få ner kostnader, hitta nya kunder och kanske till och med nya produkter och tjänster. Vilken företagare är inte intresserad av sådana vinster?

Nyttiga länkar för mer information:
verksamt.se – Berätta om ditt hållbarhetsarbete
ALMI – Att redovisa sitt hållbarhetsarbete
pwc – Mäta effekten av hållbarhetsarbete – så fungerar det

* Idag använder man ofta de engelska begreppen Corporate Social Responsibility då man talar om hållbart företagande. Begreppet CSR/CR kan definieras som företags ansvar och är en förutsättning för hållbart företagande. CSR-/CR-aktiviteter kännetecknas av att de sträcker sig utanför det ansvar som företag har enligt lagar och förordningar. (definition hämtat härifrån)

Dags för personlig utveckling?

Som VD eller ägare av ett företag med anställda idag krävs andra personliga egenskaper än för 20 år sedan. Generationerna byts nu successivt ut och in på arbetsmarknaden kommer nittiotalisterna och nollnolltalisterna. Med nya generationer kommer nya ledarstilar och andra tillvägagångssätt för att få jobbet gjort.

Framgångsrika chefer kallas numera ledare och inspirerar sina anställda att ta egna initiativ. En ledare uppmuntrar sina anställda att hitta lösningen inom sig själva istället för att själv bestämma hur problem och utmaningar ska lösas.

The World Economic Forum har listat 10 färdigheter du behöver ha på en arbetsplats år 2020. Det är inte länge kvar, bara tre år bort. Är det dags för personlig utveckling?

Vi affärscoacher på Möjligheternas region har fått utbildning och verktyg för att hjälpa dig framåt i din personliga utveckling. Ta kontakt med den affärscoach du har närmast dig för mer information.

Affärscoachen som bor i fjällen

Denna vecka är det jag som är ansvarig för Möjligheternas regions blogg. Jag bor i Tärnaby tillsammans med min man Peter. Förutom arbetet som affärscoach på Möjligheternas region och Näringslivskontoret i Storumans kommun driver jag två företag. En tandläkarklinik och ett företag inom turistguidning och grafisk produktion.

På fritiden ägnar jag mycket tid åt att vara ute i naturen, fiska, jaga och njuta av lugnet.

Storgädda från 2015

Jag brinner för strategisk utveckling av företag, styrelsearbete och personlig utveckling. Specialistkunskaper har jag i marknadsföring då det länge varit ett stort intresse för mig och där jag arbetat som kommunikatör i 4 år på en stor elinstallatör i Umeå. Har du frågor om sociala medier, grafiska profiler, hemsidor eller övrig marknadsföring för ditt företag är du varmt välkommen att höra av dig till mig.

Under denna vecka kommer jag bjuda på omvärldsbevakning, tips och tricks för att du ska bli bättre och kunna utvecklas som företagare. Vi hörs!

I inlandet är allt nära

Flygfoto 1

Inlandet med allt så nära!

Nära till naturupplevelser i världsklass!
Nära till sociala sammanhang!
Nära till flera olika flygplatser!
Nära till bredband!
Nära till jobbet!
Nära till vänner!
Nära till fritidsintressen!
Nära till kultur!
Nära till barnomsorg!
Nära till dagligvaror!
Nära till sjukvård!
Nära till lokala politiker!
Nära till tjänstemän på kommun!
Nära till möjligheter!

Nära till hjälp för att starta företag!

Nära till hjälp för att utveckla företag!

Nära till hjälp med innovationer!

 

Vi affärscoacher hjälper dig som vill starta företag, utveckla ditt företag eller har en innovation!

/Mathias Bäcklund, affärscoach Sorsele kommun

 

 

 

Entreprenörskap

Vad är en entreprenör?  vilka egenskaper har en entreprenör? har vi entreprenörer i vår region?

Samhället har i alla tider försökt att kategorisera människor i olika egenskaper och entreprenörskap har varit ett flitigt belyst ämne från olika fakulteter över tid. Ordet entreprenör kommer från det franska verbet entreprendre, vilket betyder ”gå emellan” det vill säga på den tiden 1755 såg man entreprenören som en mellanhand mellan en sida som äger det finansiella kapitalet och som vill ha något uppdrag utfört och den andra sidan de produktionsresurser som krävs för att genomföra detta uppdrag. Entreprenören fyllde ett glapp.

annica_otterborg_illustration

En annan metafor för att diskutera entreprenörer av olika slag är att de, för att vara framgångsrika, bör vara engagerade med fyra olika kroppsdelar.

  • hjärna (att veta)
  • hjärta (att vilja)
  • mage (att våga)
  • lemmar (att vandra=att agera).  (de fyra V)

Nationalekonomerna började att studera entreprenörerna på 1700-talet, först vid 1960-talet började beteende-och samhällsvetenskap att intressera sig för området och sist kom management- studier på 80-talet. Från ekonomiska termer till  beteende och egenskaper hos människor och grupper till en process i ett flöde. Inget utesluter det andra, men eftersom att jag har min hamn i det beteendevetenskapiga området har jag fastnat för Tillväxtverkets definition.

def_5

Teamet, teamet, teamet. Det blir mer och mer viktigt i vår globala värld att nätverka och samarbeta för att nå resultat och framgång. Har du identifierat en möjlighet och vill göra något med dem, tveka inte att kontakta människor med olika kompetenser och egenskaper. Vi på näringslivskontoren hjälper dig gärna att hitta ditt Dream team.

Beatriz Axelsson heter jag som skriver och jobbar som affärscoach i Norsjö kommun för projektet Möjligheternas Region, jag är född och uppvuxen i Rusksele en by som blev utsedd till Västerbottens mest företagsamma by av företagarna 2016 och min reflektion kring entreprenörskap är att den sociala, kulturella miljön som hen befinner sig i har stor betydelse för om man kan utveckla sina fyra V, vi har dom alla i oss, det gäller bara att hitta de rätta kanalerna och det bästa teamet.

Jag har under min tid i Norsjö mött många entreprenörer, jag vill gärna visa några som jag har mött under det gångna året och jag är övertygad om att jag kommer att möta många, många fler.

fb0428_resized

 

 

 

 

Horses of Taiga- Florienne Colonniere , Må i Norr- Isa Hjelte & Nordic Eco Care – Sara Lindahl, tre drivna entreprenörer.

Norsjö trä

Norsjö Trä – Ralf Signarsson, alltid nära till skratt.

Vi har många entreprenörer i vår region och vi på näringsliv/tillväxtkontoren finns till för er.

Tack för att ni läser, nu kör vi/ Bea

 

 

Dags att reflektera

Tiden går fort, det är fredag igen. Igen har en vecka passerat och igen var den för kort. Slutet av veckan är ett bra moment att ta några minuter för att reflektera över hur veckan har gått. Eller kanske inte? Hur mycket tid tar vi för att reflektera? Jag kan vara ärligt, det gjorde jag inte så ofta. Inte förrän jag träffade Stig Wiklund för några månader sen. Visst reflekterade jag över saker när de inte gick bra men över saker som gick bra reflekterade jag aldrig.

20160909_154645

Frågor från Stig Wiklund

Reflektion är ofta ihopkopplad med konfrontation, man har gjort någonting dåligt och man ska lära sig av det. Men sättet jag lärde mig reflektera på är ett helt annat. I stället för att fokusera på det som har gått fel börjar man med det som var positiv. Frågor som man kan tänka på är:

  • Vad gör dig glad just nu?
  • Vad var det bästa som har hänt förra veckan?

Jo nu börjar du fundera och det är ganska svårt att ge svar på de här frågorna. Det är bara för att man inte har lärt sig fundera över det som har gått bra. När jag reflekterar över det jag har gjort använder jag tre frågor. Det är tre frågor som jag även använder i mina samtal med företagare. De tre frågor är:

  • Vad har gått bra?
  • Vad kunde jag ha gjort bättre?
  • Hur kan jag göra det bättre?

Som man kan se är det mycket positivare. Och det är nyckeln i att komma framåt. Ovanstående frågor hjälper att på ett positivt men realistiskt sätt reflektera över dagen, veckan eller året som har gått. Först är det lite svårt att komma fram till ett bra svar, men med tiden blir det enklare. Så, varför inte börja måndagens möte med: Vad är det bästa som har hänt i helgen?

 

(Ps. Det bästa som har hänt mig denna vecka? Såg en bäver när jag var ute och fiskade igår. Helt fantastiskt att se någonting sånt där!)